Gdy sprawca uciekł... | Prawo na drodze

Gdy sprawca uciekł...

Gdy sprawca uciekł... (Celina Perskiewicz)

Jeżeli sprawca nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności - wzywamy policję. Jeśli nie stwarza trudności i żaden z uczestników nie doznał uszczerbku na zdrowiu - spisujemy oświadczenie. A co zrobić, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia i nie znamy jego tożsamości ani numerów rejestracyjnych pojazdu, którym się poruszał?

Jeśli szkoda dotyczy osoby

Jeżeli doznałeś krzywdy (np. złamania czy innych obrażeń albo śmierci osoby bliskiej), masz prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Przez odszkodowanie na osobie rozumiemy zadość uczynienie, zwrot kosztów leczenia, rentę.

UFG jest instytucją, która wypłaca odszkodowanie w kilku przypadkach. Jednym z nich może być sytuacja, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany. Wówczas UFG wypłaci odszkodowanie, ale tylko wtedy, gdy poniesiesz szkodę osobową, czyli krzywdę, związaną z utratą zdrowia bądź życia. Na naprawę pojazdu będziesz musiał wyłożyć z własnej kieszeni.

Porada prawnaPorada prawna Celina Perskiewicz

Wyjątek: UFG wypłaca również odszkodowanie za straty w pojeździe, gdy równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiło naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, co zostało stwierdzone orzeczeniem lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny lub jeśli doszło do śmierci którejkolwiek z osób.

 Jeśli szkoda dotyczy tylko pojazdu

Jeżeli sprawca nie zostanie złapany i nie masz ubezpieczenia AC, za naprawę pojazdu zapłacisz z własnej kieszeni. Zawsze jednak warto zgłosić sprawę policji. Bywa, że dzięki nagraniom z monitoringu w miejscu zdarzenia albo zeznaniom świadków sprawca zostaje wykryty, co otwiera drogę do likwidacji szkody z jego ubezpieczenia OC.

Co zrobić, gdy znajdziesz się w takiej sytuacji? Przede wszystkim:

Zgłoś sprawę policji

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem sprawy policji, bo tylko wtedy możesz skutecznie ubiegać się o wypłatę odszkodowania z UFG i jest chociaż cień nadziei na złapanie sprawcy.

Zbierz dowody

Zbierz i zachowaj dowody, potwierdzające fakt, że doszło do zdarzenia, a sprawca nie jest znany. Takim dowodem mogą być świadkowie lub nagrania z miejsca zdarzenia.

Porada prawnaPorada prawna Celina Perskiewicz

Zgłoś szkodę

Zgłoś szkodę do wybranego zakładu ubezpieczeń (każde towarzystwo ubezpieczeń ma obowiązek przyjąć takie zgłoszenie), który przeprowadzi likwidację szkody, a następnie prześle dokumentację do UFG.

UFG ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania dokumentacji szkody. Gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności UFG albo wysokości świadczenia w tym terminie nie jest możliwe, świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności.

ZOBACZ TEŻ WIDEO

Zobacz także
  • Płaszcz na każdą okazję. O tym, co dziś jest modne, gdy idzie o "wierzchnie okrycia" silników
  • Wielka Gala Pit Bike kończy imponujący sezon nowej dyscypliny Wielka Gala Pit Bike kończy imponujący sezon nowej dyscypliny
  • Mistrzostwa Świata SuperEnduro - Taddy Błażusiak SuperEnduro Kraków 2018 - nasza relacja!
Skomentuj:
Gdy sprawca uciekł... | Prawo na drodze
Zaloguj się lub komentuj jako gość

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Polecamy